14 - Monda das estufas é efectuada entre 10 a 12 vezes nos 18 meses.